INBETS BSR projekt

Uuenduslikke väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (edaspidi VKEd) juhitakse peamiselt omanike poolt. Seetõttu on risk kaotada organisatsiooni ajalooline mälu, teadmised ning ka töökohad omaniku pensionile suundumisel, on suur. Antud trend on märgatav ka Läänemere regioonis. Äride ülevõtmistel on majanduskasvule suurem mõju kui start-up'ide kasvatamisel. Läänemere regioonis on tulevikus majanduskasvu ning jätkusuutlikku arengut üha enam piiramas läbikukkunud äride ülevõtmised. Suurem osa projektidest on oma sihiku seadnud uute ettevõtete loomisele ja nende kasvu toetamisele, kuid samal ajal ettevõtete kasvu ja järjepidevuse tagamine ei ole tegevustega kaetud. Seetõttu saigi ellu kutsutud INBETS projekt. Projekti eesmärgiks on esmalt uurida, seejärel edasi arendada ja luua uuenduslikke ja ülekantavaid mudeleid ja tööriistu, mille abil VKEde ülevõtmine saaks tulevikus hõlpsamalt toimida. Ühtlasi soovitakse projektiga muuta antud tööriistad kättesaadavaks ja kasutatavaks regiooni ettevõtete poolt. Ettevõtluse tugiorganisatsioonidele nähakse projekti raames rolli, mis võimaldaks neil ettevõtteid nõustada ja abistada. Projekti tulemusena viiakse läbi uuenduslike lahenduste katsetamine Läänemere regiooni ettevõtete peal ning seeläbi saab tagatud VKEde areng ja edasine kasv. INBETS projekt sai teoks tänu COMBESTE rahastusele Euroopa Liidu poolt. Projekti juhtivpartner on Baltic Sea Academy ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on üks projekti partneritest. Hoia end projekti käiguga kursis: www.baltic-sea-academy.eu/inbets/#about.

Projekti rahastab Interreg Baltic Sea Region programm.

interreg   Inbets