Aitame siseneda kolmandate riikide turgudele projektiga Ready2Go!

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda osaleb Euroopa Komisjoni käivitatud pilootprojektis „Ready2GO“. Kutsume projektis osalema kasvupotentsiaaliga väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, kellel on huvi kolmandate riikide vastu. Programmi fookuses on Kamerun, Tšiili, India, USA ja Kanada.

Projekti valitakse 80 osalejat üle Euroopa ja neile on suunatud erinevad tugiteenused nende edukaks sisenemiseks kolmandate riikide turgudele. Programm pakub:

  • osalemist maksimaalselt 3-päevasel individuaalsel koolitusel, mille eesmärk on äriplaani koostamine ja arendamine (ajavahemikus juuni kuni august 2017) ettevõtte juures;
  • osalemist 2-päevasel välismaisel koolitusel Euroopa erinevates linnades (juuli kuni oktoober 2017). Kulud kaetakse kuni 900 € ühe reisi kohta (1 inimene ühest ettevõttest), mis hõlmab elamis- ja reisikulusid;
  • osalemist kuni 2 kontaktkohtumise üritusel võrgustiku ja partnerlussuhete loomiseks asjakohaste ettevõtetega sihtriikides (ajavahemikus november 2017 kuni juuli 2018). Kulud kaetakse osaliselt kuni 750 € ühele ettevõttele ja ühe reisi kohta, kui reis leiab aset väljaspool Euroopat, mis katab kuni 50% reisikuludest. Kõik muud kulud (hotell, päevarahad, kohalik transport jne) kannab VKE ise.

Abikõlblikud ettevõtted on kasvupotentsiaaliga VKE-d, kes asuvad ELi liikmesriigis ning tegutsevad tootmissektoris (konsultatsiooniteenust pakkuvad ettevõtjad ei saa osaleda).

Programmi töökeel on inglise keel.

Programmi kodulehekülg ja online-avalduse esitamine koos lisainformatsiooni ja valikukriteeriumitega: www.b2match.eu/ready2go.
Nõutav on esitada online-avalduse vorm ja allkirjaõigusliku inimese allkirjastatud deklaratsioon abikõlbulikkuse kohta.

Väljavalitud ettevõtted selguvad 31.05.2017 ning tehakse seejärel teatavaks programmi kodulehel.
Avalduse esitamise tähtaeg on 14. aprill 2017.

Tule ja esita oma taotlus kohe täna! Ainus võimalus pakutavast tasuta osa saada on Teie heakskiidetud kandidatuur projekti käivitumisel!

Ready2Go