Rakendusuuringute keskuse mõju uuringRakendusuuringute keskuse võimalikkuse uuring