Ekspordi arendamine

Meie eksperdid pakuvad tuge ettevõttele ekspordiga alustamises ja ekspordikäibe tõstmises. Konsultandi kaasamine ekspordi arendamisse aitab paremini näha võimalikke kitsaskohti ning koos leida võimalusi nende lahendamiseks, et ekspordi käivet kasvatada.

Mida teeme?

  • Aitame analüüsida toodete ja teenuste sobivust uutele turgudele ning vajadust kohandada või välja töötada uusi sihtturule mõeldud tooteid või teenuseid.
  • Arendame partnerite võrgustikku ning vajadusel aitame hinnaläbirääkimistel ning tarnetingimuste kokkuleppimisel.
  • Aitame koostada struktuuritoetuste kaasamiseks vajalikke dokumente, sh ekspordiplaane.