Ettevõtja abimees

Väga palju kasulikku ühest kohast! Siit leiad:

  • EMTAKi koodid – Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator (EMTAK), mis on rahvusvaheliselt ühtlustatud klassifikaatori NACE Eesti rahvuslik versioon;
  • lepingute näidised – erinevad töölepingud, müügileping, agendileping, edasimüügileping;
  • väliskaubandusalaste dokumentide näidised – volitused, väliskaubandusdokumentide kinnitamise näidised;
  • info välismesside ja -konverentside kohta.